Kontaktné údaje

PCkomplet s.r.o.
Kopčákova 3
086 41 Raslavice
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 918 990 055
E-mail: predaj@lacnenotebooky.sk

Kamenná prevádzka
Hlavná 8/18
086 41 Raslavice
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Miroslav Goliaš

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 8:00 – 17:00
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: PCkomplet s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Kopčákova 3, 086 41 Raslavice

IČO: 36730815
IČ DPH: SK2022314294 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 01.02.2007 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka 18248/P.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK29 0900 0000 0004 5207 5353
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Číslo účtu: 0452075353 / 0900

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovenská republika

Telefón: +421 51 772 15 97
E-mail: pr@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj